Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ tự kỷ

Thứ nhất,để tiến hành giáo dục trẻ tự kỷ thì trước hết việc nắm bắt thực trạng của trẻ là điều vô cùng quan trọng.Bắt buộc phải xác định được tình trạng khuyết tật cũng như tình trạng phát triển của trẻ.Trong trường hợp trẻ được đánh giá rồi thì sẽ phải cùng nhau  xác nhận nội dung đánh giá đó.

Yếu tố cấu thành của kế hoạch giáo dục cá nhân

Thứ nhất,để tiến hành giáo dục trẻ tự kỷ thì trước hết việc nắm bắt thực trạng của trẻ là điều vô cùng quan trọng.Bắt buộc phải xác định được tình trạng khuyết tật cũng như tình trạng phát triển của trẻ.Trong trường hợp trẻ được đánh giá rồi thì sẽ phải cùng nhau  xác nhận nội dung đánh giá đó.Vả lại,việc nắm bắt được tình hình sinh hoạt hiện tại của trẻ dựa vào quá trình phát triển đến thời điểm hiện tại là rất quan trọng.Tuy nhiện những thực trạng được ghi rõ trong kế hoạch giáo dục cá nhân chỉ là một phần nhỏ.Trong văn bản đó không chỉ ghi chép thực trạng của trẻ mà việc thấu hiểu một cách sâu sắc thực trạng đó mới là điều cốt lõi.

Thứ hai là việc không thể thiếu được mục tiêu giáo dục căn cứ vào thực trạng của trẻ.Vừa dựa trên suy nghĩ của trẻ và suy nghĩ của phụ huynh để xác lập mục tiêu trung tâm.Suy nghĩ xem cái gì là vấn đề chính trong hàng loạt những vấn đề là môt điều rất quan trọng.Việc đưa những vấn đề cần can thiệp vào mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn để suy xét có lẽ sẽ rất hiệu quả. Hoặc là thử đưa vào từng lĩnh vực hoạt động cũng có thể được.

Thứ ba,phải vạch ra nội dung và phương pháp hướng dẫn để có thể đạt được mục tiêu giáo dục.Suy nghĩ xem nên thực hiện hướng dẫn can thiệp theo cách nào là hợp lý và  nội dung của bản kế hoạch là một thứ có thể được xem xét lại và thay đổi giữa chừng,chứ không phải là một thứ ổn định,bất biến.

Trình tự xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân

Trước hết,để xây dựng kế hoạch cá nhân thì việc thấu hiểu thực trạng của từng trẻ là điều vô cùng cần thiết.Để có thể hiểu được cặn kẽ về trẻ thì việc nói chuyện trao đổi với các giáo viên liên quan giảng dạy trẻ là một cách khá hữu hiệu.Vả lại,việc này cũng đòi hỏi phải có những cuộc trò chuyện,trao đổi kỹ lưỡng với những người liên quan như phụ huynh học sinh.Việc hiểu về trẻ không phải là việc kết thúc trước khi giáo dục mà phải hiểu sâu hơn về trẻ trong quá trình tiến hành giáo dục thực trẻ.

Tiếp theo là tiến hành xây dựng đề xuất của kế hoạch giáo dục cá nhân và thường xuyên trao đổi với phụ huynh học sinh.Điều này cũng rất quan trọng trong việc hợp tác với phụ huynh để tiến hành các biện pháp giáo dục.Trong quá trình tiến hành chỉ đạo dựa trên kế hoạch giáo dục cá nhân thì cũng nên liên lạc với phía gia đình khi cần thiết. Ngoài ra việc xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân  cũng có những trường hợp phải quan tâm và cân nhắc tời nguyện vọng,nhu cầu của phụ huynh.

Khi tiến hành can thiệp trẻ dựa trên kế hoạch giáo dục cá nhân đã đề ra thì việc điều chỉnh và cải thiện kế hoạch giáo dục cá nhân là thiết yếu.Khi đó,cần thiết phải nhìn lại thực tiễn cho đến thời điểm hiện tại.Để làm được như vậy thì không chỉ là xem xét mục tiêu đã đạt được đến đâu mà việc xem xét và ghi lại việc đã thực hiện can thiệp trẻ  như thế nào,và trẻ đã có biểu hiện như thế nào là những việc làm rất có ích.Trong bố cục của bản kế hoạch giáo dục cá nhân có cả phần ghi lại quá trình can thiệp đó.Dựa vào những ghi chép đó để phòng khi việc can thiệp không diễn ra thuận lợi còn phải xem xét xem vấn đề nằm ở đâu.Sẽ tiến hành giáo dục dựa trên việc lặp lại thực tiễn và sửa đổi.

Th.s Thanh Vân (Trung tâm Hoa Anh Đào)

Read 8452 times
Top